Kalendár obsadenosti

Kontakt

Adresa

Drevenica na Hálni
Nižna Boca 20
032 34 Nižná B oca

E-mail

penzionnahalni@gmail.com

Telefón

+421 903 717 071